Memberi Zakat dengan Syarat

4743
zakat-profesi

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum

Bolehkan muzakki (orang yang membayar zakat) memberi pesan tentang penggunaan harta zakat kepada mustahiq (orang yang berhak menerima)? Misalnya: Pak, Bu, uang zakat ini dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anaknya ya?

Jawaban:
Assalamu’alaikum
Alhamdulillah was sholatu was salamu ala Rasulillah

Para mustahiq ada  8 golongan. Proses penyaluran zakat untuk empat golongan yang pertama (fakir, miskin, amil, dan muallaf) adalah dengan cara menyerahkan zakat kepada mereka dan memberikan hak kepemilikan penuh pada harta tersebut untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Sedangkan untuk empat golongan yang terakhir (budak, ghorim, fi sabilillah, dan ibnu sabil), zakat diserahkan sesuai dengan kondisi mereka. Contohnya: Orang yang terlilit hutang, zakat disalurkan kepadanya hanya bertujuan untuk melunasi hutangnya, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Jika yang Anda maksud dengan mustahiq adalah fakir miskin, maka ketika Anda menyerahkan zakat kepada mereka (fakir miskin) Anda tidak berhak mengatur pneggunaan mereka.Adapun hanya sekedar anjuran dan nasihat, tidak mengapa.
Wallahu a’lam

Dijawab oleh Ustad Muhammad Yasir, Lc. (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

🔍 Arti Syahid, Pengertian Hamba Allah, Konsultasi Suara Islam, Laki Laki Dan Perempuan Di Kamar, Zakat Penghasilan Tiap Bulan, Kisah Istri Yang Sabar Menghadapi Suami