PERTANYAAN PEMBACA

Memberi Zakat dengan Syarat

zakat-profesi

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum

Bolehkan muzakki (orang yang membayar zakat) memberi pesan tentang penggunaan harta zakat kepada mustahiq (orang yang berhak menerima)? Misalnya: Pak, Bu, uang zakat ini dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anaknya ya?

Jawaban:
Assalamu’alaikum
Alhamdulillah was sholatu was salamu ala Rasulillah

Para mustahiq ada  8 golongan. Proses penyaluran zakat untuk empat golongan yang pertama (fakir, miskin, amil, dan muallaf) adalah dengan cara menyerahkan zakat kepada mereka dan memberikan hak kepemilikan penuh pada harta tersebut untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Sedangkan untuk empat golongan yang terakhir (budak, ghorim, fi sabilillah, dan ibnu sabil), zakat diserahkan sesuai dengan kondisi mereka. Contohnya: Orang yang terlilit hutang, zakat disalurkan kepadanya hanya bertujuan untuk melunasi hutangnya, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Jika yang Anda maksud dengan mustahiq adalah fakir miskin, maka ketika Anda menyerahkan zakat kepada mereka (fakir miskin) Anda tidak berhak mengatur pneggunaan mereka.Adapun hanya sekedar anjuran dan nasihat, tidak mengapa.
Wallahu a’lam

Dijawab oleh Ustad Muhammad Yasir, Lc. (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

🔍 Seputar Islam, Hukuman Bagi Istri Yang Selingkuh, Adab Berteman Dengan Lawan Jenis Dalam Islam, Contoh Khutbah Shalat Istisqa, Sholat Sunnah Setelah Ashar, Tuntunan Sholat Wajib

QRIS donasi Yufid

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.