AQIDAH

Kewajiban Apakah yang Pertama Bagi Seorang Hamba?

Pertanyaan:

Kewajiban apakah yang pertama bagi seorang hamba?

Jawab:

Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui perkara yang menjadi  penyebab Allah menciptakan manusia, mengambil perjanjian dari mereka, yang menjadi penyebab Allah mengutus para rasul-Nya, menurunkan kitab-kitab-Nya, yang menjadi penyebab Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, neraka al-haaqqah dan al-waaqi’ah, dipancangkannya timbangan amalan, dihamparkannya lembaran-lembaran amalan, yang menjadi penentu celaka atau bahagianya seorang hamba, demikian pula pembagian nur kepada seorang hamba. Barang siapa yang tidak diberi oleh Allah cahaya niscaya dia tidak akan mendapatkan cahaya.

Ustadz Marwan

Sumber: http://abu0dihyah.wordpress.com

🔍 Hukum Mendengarkan Al Quran Di Mp3, Apa Yang Dimaksud Nisfu Sya Ban, Gambar Makhluk, Hadits Tentang Emosi, Contoh Materi Kultum Singkat, Arti Qonaah Dalam Islam

QRIS donasi Yufid