Apa yang Diucapkan Oleh Imam Sebelum Bertakbir ketika Meluruskan Shaf?

94553

Pertanyaan:

Apa yang diucapkan oleh imam sebelum bertakbir ketika meluruskan shaf?

Jawaban:

Ketika hendak bertakbir, imam disyariatkan menghadap kepada makmumnya, serta memeriksa dan mengatur shaf mereka sampai benar-benar rapi. Adapun yang diucapkannya adalah semisal perkataan:

اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا

“Luruskan shaf kalian dan rapatkan.” (HR. Bukhari: 718 dan Muslim: 434)

Boleh pula dengan ucapan:

اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا

“Luruskan shaf kalian dan jangan saling berbeda (Shaf kalian).” (HR. Muslim: 432)

Boleh pula dengan ucapan-ucapan semisal, yang intinya mengatur para makmum supaya meluruskan dan merapatkan shafnya. Apabila imam tidak melakukan hal ini, maka dia telah meninggalakan salah satu kewajibannya sebagai imam, dan shalatnya tetap sah.

Majalah Al-Furqon, edisi 10, tahun ke-6, 1428 H/2007 M.
(Dengan pengubahan aksara dan tata bahasa seperlunya oleh www.konsultasisyariah.com)

🔍 Hipnotis Menurut Islam, Hukum Jual Beli Emas Dalam Islam, Doa Menghilangkan Rasa Takut, Doa Memanggil Roh, Jumlah Takbir Idul Fitri, Jual Beli Buaya