FIKIH, Halal Haram, Nasehat

Adakah Hadits yang Melarang Merokok?

Pertanyaan:

Adakah hadits yang melarang merokok?

Jawaban:

Ada hadits yang menyatakan secara umum larangan merokok walaupun tidak dengan lafazh ‘rokok’. Diantaranya adalah hadits yang shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi,

لاَ ضَرَارَ وَ لاَ ضِرَارَ

Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).” (HR. Ibnu Majah, kitab al-Ahkam, no. 2340).

Jika ada orang yang berkilah, “inikan bukan nash yang melarang merokok itu sendiri.”

Jawabnya adalah nash-nash Kitabullah dan as-Sunnah terdiri dari dua jenis yaitu:

Pertama: Dalil-dalil yang bersifat umum seperti adh-dhawabith (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup banyak rincian hingga hari Kiamat.

Kedua: Dalil-dalil yang diarahkan kepada sesuatu tertentu dan disebutkan secara langsung.

Hadits di atas termasuk dalil jenis pertama, karena bersifat umum mencakup rokok dan segala hal yang bisa menimbulkan bahaya. Semoga bermanfaat.

Sumber: Majalah As-Sunnah No. 12/Thn. XIII Rabiul Awwal 1431 H/Maret 2010 M
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com dengan pengubahan tata bahasa seperlunya.

🔍 Sholat Berjamaah Hukumnya, Mayat Diatas Kubah Masjid Nabawi, Rum Kue, Pertanyaan Hukum Dagang, Bacaan Shalawat Nabi Yang Benar Dan Artinya, Celana Gombrong Wanita

QRIS donasi Yufid