Halalkah Zakat Bagi Habaib?

4684

Halalkah Zakat Bagi Habaib?

Pertanyaan: “Apa hukum memberikan zakat kepada seorang yang keturunan ahli bait?”

Jawaban:

“Menurut mazhab Hanbali tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Abdul Muthallib [semua keturunan Abdul Muthallib bin Hisyam bin Abdi Manaf].

Sedangkan dalam mazhab Syafii terlarang memberikan zakat kepada Bani Hasyim [anak keturunan Hisyam bin Abdi Manaf] demikian pula Bani Abdul Muthallib.

Pada dasarnya mereka diberi santunan dari harta rampasan perang akan tetapi jika tidak ada harta rampasan perang maka mereka mendapatkan santunan dari kas negara selain zakat”

Referensi: khudheir.com

Berdasarkan uraian di atas maka habib atau habaib yang merupakan keturunan Rasulullah tentu saja tidak berhak dan tidak boleh diberi uang zakat karena mereka tentu saja merupakan bagian dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib yang merupakan ahl bait Nabi.

Oleh Ustadz Aris Munandar, M.A.

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

🔍 Menstruasi Saat Umroh, Hukum Islam Sulam Alis, Ciri2 Imam Mahdi, Sholat Daim Sunan Kalijaga, Doa Sholat Jenazah Takbir Ke 3, Tata Cara Sholat Sunah Taubat