Apakah Arti Ibadah?

12145

Pertanyaan:

Apakah arti dari ibadah?

Jawaban:

Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi dan berlepas diri dari segala hal-hal yang bertengtangan dan berlawanan dengannya.

Ustadz Marwan

Sumber: http://abu0dihyah.wordpress.com