Khataman Al-Quran, Adakah dalam Islam?

6828

Pertanyaan:

Di tempat saya sering diadakan walimah khataman al-Quran yang disertai khitanan, atau pernikahan. Adakah tuntunan acara khataman setelah menyelesaikan (membaca 30 juz -ed) al-Quran?

Jawaban:

Acara walimah (makan-makan) disyaratkan dalam acara perkawinan karena Rasulullah memerintahkan hal itu. Adapun walimah khitanan dan walimah khataman al-Quran, maka tidak diketahui sunnahnya (tuntunannya -ed) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak juga dari seorang pun dari para Khulafa’ur Rasyidin.

Dipublikasikan oleh: www.konsultasisyariah.com

🔍 Syukuran Pindah Rumah, Doa Buat Orang Kesurupan, Baca Al Quran Dan Artinya, Janda Menurut Pandangan Islam, Cara Mensucikan Hati Dan Pikiran, Niat Puasa 1 Suro