Memindahkan Zakat Ke daerah Lain

6194

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya memindahkan zakat dari tempat yang diwajibkan ke tempat lain?

Jawaban:

Memindahkan zakat dari negeri orang yang mengeluarkannya ke negeri lain jika hal itu membawa maslahat hukumnya boleh. Jika orang yang mengeluarkan zakat itu mempunyai sanak kerabat yang berhak menerima zakat di negeri lain dan zakat itu dikirim kepadanya, maka hukumnya tidak apa-apa (boleh). Begitu juga jika standar hidup di negeri itu tinggi, lalu dia mengirimnya ke suatu negeri yang lebih miskin, hal itu juga boleh, tetapi jika tidak ada kemaslahatan dalam memindah zakat dari negeri satu ke negeri lain, maka sebaiknya tidak perlu dipindahkan.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

Lihat video: http://yufid.tv/fatwa-ramadhan-memindahkan-zakat-ke-daerah-lain/

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

🔍 Doa Buat Anak Baru Lahir, Hukum Mengeluarkan Mani Dengan Tangan Sendiri, Hukum Meninggalkan Sholat Wajib, Dzikir Asmaul Husna Untuk Rezeki, Nabi Ilyas Masih Hidup Sampai Sekarang, Hari Kiamat 2012